Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
DOWÓDZTWO

 Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP

ppłk Sebastian CICHOSZ

 

 

ppłk Sebastian Cichosz - jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej objął obowiązki dowódcy plutonu w 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. Następnie został szefem sekcji S- 3, później dowódcą kompanii w Pułku Ochrony. Kolejnym miejscem pełnienia służby ppłk Cichosza było Dowództwo Garnizonu Warszawa, gdzie wykonywał obowiązki młodszego specjalisty w Wydziale Ogólnym, specjalisty w Wydziale Garnizonowym.  Od 2015 roku pełnił obowiązki specjalisty w Wydziale Orkiestr Wojskowych.

Z dniem 01 grudnia 2016 r. objął prestiżowe stanowisko Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP.

 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych