Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
PSYCHOLOG
 

Kontakt
Batalion Reprezentacyjny WP
ul. Franciszka Hynka 2
czasowo - sekcja wychowawcza
tel. 261 847 278

Konsultacje odbywają się po telefonicznym umówieniu wizyty
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Zakres pomocy psychologicznej w jednostce wojskowej

Zakres pomocy psychologicznej w jednostce wojskowej obejmuje: diagnozę psychologiczną, konsultację/poradę, interwencję kryzysową oraz terapię krótkoterminową.

 
Osoby uprawnione do korzystania z usług psychologicznych w jednostce wojskowej

Osobami uprawnionymi do korzystania z usług psychologa jednostki wojskowej są żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej, weterani i weterani poszkodowani, poszkodowani w związku ze służbą lub pracą oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, a także najbliżsi członkowie rodzin żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej zmarłych w związku ze służbą lub pracą. [Decyzja Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej].

 
W jakie sprawie warto zwrócić się do psychologa?

Zakres tematyczny spraw z jakimi możesz zwracać się do psychologa dotyczy zarówno funkcjonowania w jednostce wojskowej, jak i Twojego życia osobistego. Psycholog postara się wspólnie z Tobą wyklarować optymalne rozwiązanie sytuacji lub wskaże Ci miejsca do których możesz się zgłosić po dalszą, profesjonalną pomoc.
Psycholog będzie także doskonałym wsparciem i źródłem wiedzy dla osób chcących kontynuować swój rozwój osobisty, powiększać swoje zasoby i umiejętności psychospołeczne.
W związku z tym, że psycholog jednostki wojskowej jest także profilaktykiem, wypracowującym rozwiązania w szeroko pojętym zakresie funkcjonowania relacji interpersonalnych w środowisku jednostki, możesz zgłaszać mu swoje odczucia i propozycje dotyczące służby i funkcjonowania jednostki.

 
Tajemnica zawodowa

W związku z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową tj. przekazanych w ramach konsultacji może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo osoby konsultowanej lub innych i odbywa się zawsze za wiedzą tej osoby.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych