Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
ODZNAKI
ODZNAKA PAMIĄTKOWA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WP
6 marca 2002 r. decyzją nr 45/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Autorem projektu graficznego odznaki jest ówczesny zastępca dowódcy batalionu mjr Marek Paterek.
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 roku w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z pkt. 2 rozkazu nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie, zwaną dalej odznaką;
2. Zatwierdza się:
- wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
- wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji;
3. Nadaje się regulamin odznaki stanowiący załącznik nr 3 do decyzji;
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


   

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
/-/ Jerzy SZMAJDZIŃSKI
Dziennik Urzędowy MON nr 4 z 2002 roku    

 

Odznaka pamiątkowa Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach wypełnionych granatową emalią i srebrnym obramowaniem. W górnej części odznaki nałożona jest czerwona tarcza herbowa ze złotymi krawędziami, na którą nałożono złotą syrenkę z koroną nad mieczem - herb Warszawy. Pod tarczą znajdują się elementy dekoracyjne w postaci liści dębowych. Między ramionami krzyża umieszczono skrzyżowany karabin żołnierza Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Kb KSS, oraz szablę wz. 76/90 WP. Na dolnym ramieniu krzyża, na wstędze, widnieje napis Batalion Reprezentacyjny WP.
Odznaka o wymiarach 40x40 mm, została zaprojektowana przez Stanisława Józefa ŁAGOWSKIEGO i wykonana w pracowni grawerskiej Piotra OLKA w Warszawie. Autorem projektu jest mjr mgr Marek PATEREK.
Kapitułę odznaki tworzą:
Przewodniczący - mjr Marcin KUJAWA
Zastępca - st. chor. Marek SZWARCZEWSKI
Sekretarz - sierż. Kamil PERŁOWSKI

Członkowie:
- st. chor. Marek KUSZ
- plut. Karol RODZIK

UHONOROWANI ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ

ŻOŁNIERZE UHONOROWANI ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ
 
 
 
ODZNAKA OKOLICZNOŚCIOWA SZWADRONU KAWALERII WP
7 stycznia 2010 r. decyzją nr 2/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę okolicznościową Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.
 

Odznaka okolicznościowa oparta jest na krzyżu równoramiennym o wymiarach 4,5 cm na 4;5 cm, którego ramiona konstruują połączone ze sobą cztery strzemiona, symbolizujące kawaleryjskie esprit de cors. Jazda „strzemię w strzemię" jest atrybutem i wyłączną własnością rzemiosła kawaleryjskiego. Pasek (puślisko) łączący strzemiona tworzy kwartę, w którą wpisany jest orzeł Wojsk Lądowych. W strzemiona leżące po przekątnej wpisane są w sposób diagonalny szable kawaleryjskie wzór 34, używane przez ułanów Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Odznaka okolicznościowa wykonana jest dwuwarstwowo w barwie srebrzystej oksydowanej. Pola strzemion są ażurowe. Kształt i treść odznaki nawiązuje do tradycji i symboliki wojskowej.

 
Kapitułę odznaki tworzą:

Przewodniczący - kpt. Adam MOLEWSKI
Zastępca - ppor. Mateusz SZELĄGOWSKI
Sekretarz - st. chor. Marek SZWARCZEWSKI
Skarbnik - p. Monika WIETESKA

Członkowie:
- chor. Paweł PAPIS
- st.szer. Jan HAWRYŁCZAK

UHONOROWANI ODZNAKĄ SKWP 
  
 
ODZNAKA OKOLICZNOŚCIOWA ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ WP
8 kwietnia 2015 r. decyzją nr 122/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę okolicznościową Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.
 
Autorem projektu graficznego
jest mł.chor. Piotr ZIĘTKA.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych