Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
OZNAKI ROZPOZNAWCZE
6 marca 2002 r. decyzją nr 47/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
 
6 marca 2002 r. decyzją nr 49/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
 
6 marca 2002 r. decyzją nr 46/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
 
8 kwietnia 2015 r. decyzją nr 117/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych