Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
LEX ET PATRIA
PRAWO I OJCZYZNA
 

20 maja 2015 roku dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ppłk Leszek Szcześniak odebrał z rąk wiceminister Beaty Oczkowicz nagrodę „Lex et Patria”. Nagroda została przyznana w uznaniu zasług w sferze kształtowania praworządności i właściwego reagowania na przypadki naruszenia prawa. Doceniono niezachwianą, etyczną postawę żołnierską jaka obowiązuje w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego oraz trud w systematycznym kształtowaniu i podnoszeniu poziomu dyscypliny.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych