Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
TRADYCJE
Podczas uroczystych obchodów Święta Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w 2014 roku, batalion dostąpił zaszczytu przejęcia i honorowego kultywowania dziedzictwa tradycji poniższych pododdziałów reprezentacyjnych:

I. Gwardii Królewskiej (XVII w.);
 
II. 1 Regimentu Gwardii Pieszej Koronnej (1717-1794);
 
III. Regimentu Gwardii Konnej Koronnej (1717-1794);
 
IV. Pułku Ułanów Królewskich (1764-1795);
 
V. Gwardii Honorowej Warszawskiej (1806-1807);
 
VI. Pułku Grenadierów Gwardii (1815-1831);
 
VII. Pułku Strzelców Konnych Gwardii (1815-1831);
 
VIII. Baterii Pozycyjnej Artylerii Konnej (1815-1831);
 
IX. Oddziału Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza (1920-1922) i wchodzących w jego skład:
a) Kompanii Przybocznej,
b) Szwadronu Przybocznego;
 
X. Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1926) i wchodzących w jego skład:
a) Kompanii Przybocznej,
b) Szwadronu Przybocznego;
 
XI. Kompanii Zamkowej (1926-1939);
 
XII. Batalionu Stołecznego (1936-1939);
 
XIII. Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego (1947-1948);
 
XIV. 14. Batalionu Wartowniczego (1948-1954);
 
XV. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1 954-1969);
 
XVI.1. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1969-2000);
 
XVII. Kompanii Wart Honorowych (1969-1981);
 
XVIII. 2. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1981-2000);
 
XIX. 3. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1 991-2000);
 
XX. Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego (1918-2000).
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych