Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WP
 
PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO

11 marca 2015 roku dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ppłk Leszek Szcześniak podczas odprawy kierowniczej MON, odebrał z rąk ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka wyróżnienie tytułem honorowym "Przodujący Oddział Wojska Polskiego". Tytuł nadano „w uznaniu zasług oraz za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyróżnienie stało się symbolem i owocem zaangażowania, lojalności i oddania służących żołnierzy oraz pracowników wojska.

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych