Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
ZADANIA
 
ZADANIA REPREZENTACYJNE 
Do głównych zadań kompanii reprezentacyjnych Wojska Polskiego należy reprezentowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i zagranicą, występowanie jako wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości o charakterze państwowym, wojskowym i patriotyczno-religijnym. Szczególnym zadaniem żołnierzy pododdziałów, będącym jednocześnie niezwykłym wyróżnieniem, jest codzienne pełnienie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Żołnierze stanowią wojskową asystę honorową podczas powitania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Stanowią oprawę ceremonialną podczas składania listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez nowo akredytowanych ambasadorów innych państw. Biorą także udział w uroczystych odprawach wart i posterunków honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza, asystują podczas składania wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz w miejscach pamięci narodowej uświęconych krwią Polaków, uczestniczą w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Towarzyszą w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych osobom szczególnie zasłużonym dla państwa oraz żołnierzom. Skład wojskowych asyst honorowych zależy od charakteru i rangi uroczystości. Pododdziały realizują zadania reprezentacyjne w garnizonie stołecznym, na terenie Polski oraz poza jej granicami. Wszędzie gdzie pojawiają się żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego budzą bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa, a musztra w ich wykonaniu jest zawsze nagradzana oklaskami i aplauzem. W skali roku Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego zabezpiecza ponad tysiąc dziewięćset uroczystości.
 
PODODDZIAŁ KAWALERYJSKI
Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jest kontynuatorem 1000-letniej tradycji Jazdy Polskiej. W okresie międzywojennym, w latach 1919-1922 reprezentacją polskiej jazdy był Szwadron Przyboczny Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, następnie Szwadron Przyboczny Prezydenta RP. Po przewrocie majowym Szwadron Przyboczny został wcielony do 1 Pułku Szwoleżerów jako 2 szwadron, gdzie do lata 1939 roku pełnił funkcje reprezentacyjne. We wrześniu 1939 roku podjął on normalne działania bojowe. Po roku 1989 powstała myśl o odtworzeniu pododdziału konnego, który wraz z Kawalerią Pancerną i Powietrzną pokazywałby wielowiekową polską tradycję kawaleryjską. Owocem podjętych od połowy lat dziewięćdziesiątych działań było utworzenie 1 czerwca 2000 roku Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. 10 listopada 2000 roku Szwadron został uroczyście włączony w poczet pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Z tej okazji ułani Szwadronu otrzymali z rąk weteranów kawalerii polskiej proporzec oraz ostrogi jako symbol przekazanej tradycji. Od 1 stycznia 2009 roku jako pododdział wchodzi w skład Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Szwadron występuje w umundurowaniu wzór 1936 i wyposażony jest w lance francuskie wzór 1913, szable wzór 1934, tzw. Ludwikówki oraz karabinek 7,62 mm kk Mosin. Większość koni Szwadronu to konie maści gniadej. Zgodnie z tradycją polskiej kawalerii dowódca jeździ na koniu karym, a na siwkach jeżdżą trębacze. Podstawowym zadaniem szwadronu jest udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych w składzie wojskowej asysty honorowej zgodnie z ceremoniałem wojskowym oraz eskortowanie najważniejszych gości zagranicznych podczas oficjalnych wizyt na terenie garnizonu Warszawa.
 
OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego od 1963 roku realizuje zadania związane z muzyczną oprawą oficjalnych uroczystości państwowych i wojskowych. Aktywnie uczestniczy także w życiu kulturalnym stolicy dając koncerty muzyki wojskowej, klasycznej oraz rozrywkowej. Największym uznaniem publiczności cieszą się pokazy musztry paradnej, czyli widowiska muzyczno - choreograficzne, a także polski repertuar, zawsze gorąco odbierany przez słuchaczy. Orkiestra zazwyczaj występuje we współczesnym umundurowaniu żołnierzy Wojska Polskiego, zaś w czasie szczególnych świąt w mundurach historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego (1807 - 1814). W swojej historii orkiestra brała udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych w kraju i na świecie m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Rosji.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych