Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
DOWÓDCY
ppłk Leszek SZCZEŚNIAK 
od 01 stycznia 2014 r.- 17.11.2016
ppłk Wojciech ERBEL 
1 lutego 2010 - 31 grudnia 2013

ppłk Tomasz DOMINIKOWSKI
20 listopada 2006-31 stycznia 2010

ppłk Roman JANUSZEWSKI
17 maja 2002-19 listopada 2006

ppłk Adam WRONECKI
1 stycznia 2001-16 maja 2002
   
   
   

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych