Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
PRACOWNICY RON

Ogłaszamy nabór na stanowisko: robotnika gospodarczego w Szwadronie Kawalerii WP.

Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisko:
- sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
- sprawność fizyczna.

Zakres odpowiedzialności:
Robotnik gospodarczy odpowiada za wykonywanie prac porządkowych w stajniach, pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych szwadronu oraz w obiekcie stacjonowania szwadronu, a także za utrzymanie tych obiektów do użytkowania.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mial breprwp.personalna@ron.mil.pl do dnia 19.01.2018 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Kontakt telefoniczny: kpt. Radosław OZÓG tel. 261 - 848 - 731 lub 261 - 847 - 398.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych