Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
DOWÓDZTWO

 Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP

ppłk Sebastian CICHOSZ

 

 

ppłk Sebastian Cichosz - jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej objął obowiązki dowódcy plutonu w 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. Następnie został szefem sekcji S- 3, później dowódcą kompanii w Pułku Ochrony. Kolejnym miejscem pełnienia służby ppłk Cichosza było Dowództwo Garnizonu Warszawa, gdzie wykonywał obowiązki młodszego specjalisty w Wydziale Ogólnym, specjalisty w Wydziale Garnizonowym.  Od 2015 roku pełnił obowiązki specjalisty w Wydziale Orkiestr Wojskowych.

Z dniem 01 grudnia 2016 r. objął prestiżowe stanowisko Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP.

 


Zastępca Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP

mjr Marcin KUJAWA

 


Szef sztabu Batalionu Reprezentacyjnego WP

kpt. Kamil SZYNKOWSKI

 

   
   Szef sekcji wychowawczej por. Michał TOMCZYK
     
 http://brepr.wp.mil.pl/plik/image/2krwp/kpt.Grochowiec.jpg Szef szkolenia - szef sekcji  kpt. Włodzimierz GROCHOWIEC
  Starszy podoficer dowództwa batalionu st.chor Marek SZWARCZEWSKI
     
     

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych