Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
DOWÓDZTWO

 Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP

ppłk Leszek SZCZEŚNIAK


 


Zastępca Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP

mjr Marcin KUJAWA

 


Szef sztabu Batalionu Reprezentacyjnego WP

kpt. Karol GOZDEK

 

   
   Szef sekcji wychowawczej por. Michał TOMCZYK
   Szef sekcji ceremoniału wojskowego  kpt. Tomasz SEWASTYNOWICZ
 http://brepr.wp.mil.pl/plik/image/2krwp/kpt.Grochowiec.jpg Szef szkolenia - szef sekcji  kpt. Włodzimierz GROCHOWIEC
  Starszy podoficer dowództwa batalionu st.chor Marek SZWARCZEWSKI
   Kapelan  ks. mjr Maciej ŚLIWA
  Psycholog - konsultant dowódcy batalionu ds. profilaktyki psychologicznej Monika ZAŁĘSKA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych