Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Skargi i wnioski

 


 

 

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP

W sprawie skarg i wniosków Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP przyjmuje w każdą środę w godz. 14.00 - 16.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem dowódcy batalionu tel. 261-848-708)


Adres korespondencyjny: ul. Hynka 2 00-909 Warszawa
tel:
261-847-158
fax: 261-848-708
e-mail: breprwp@ron.mil.pl

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną.
Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych