Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Struktura organizacyjna

Batalion Reprezentacyjny WP wchodzi w skład odrębnego komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski o nazwie Dowództwo Garnizonu Warszawa, które pozostaje poza strukturą rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo Garnizonu Warszawa przeznaczone jest do kompleksowego zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wypełniania funkcji garnizonowych i reprezentacyjnych podczas uroczystości państwowych i wojskowych. Całokształtem życia i działalności batalionu kieruje w oparciu o zasadę jednoosobowego dowodzenia dowódca batalionu, podlegający bezpośrednio Dowódcy Garnizonu Warszawa. Dowódca batalionu kieruje działalnością jednostki przy pomocy zastępcy, szefa sztabu, szefów pionów i dowódców pododdziałów poprzez wyznaczanie zasadniczych celów, stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych