Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Status Prawny

Batalion Reprezentacyjny WP jest jednostką wojskową powołaną Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podlegającą Dowódcy Garnizonu Warszawa.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych