Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Przysięga i zakończenie szkolenia
09.02.2018
Żołnierze rezerwy szkolący się w ramach I turnusu ćwiczeń rezerwy dzisiaj pożegnali się z naszą jednostką na uroczystym apelu.


Głównym punktem uroczystości było złożenie przysięgi przez sześciu rezerwistów oraz podziękowanie i wyróżnienie całego pododdziału odbywającego szkolenie przez dowódcę Batalionu Reprezentacyjnego WP ppłk. Sebastiana Cichosza. Żołnierze otrzymali z rąk dowódcy listy gratulacyjne oraz usłyszeli słowa podziękowania i gratulacji będących dowodem na ich zaangażowanie i przykładną postawę w służbie.
W imieniu rezerwistów głos zabrał przedstawiciel żołnierzy rezerwy, który podziękował batalionowi za szkolenie, profesjonalizm i codzienną serdeczność.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych