Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Urodziny Marszałka
06.12.2017
Podczas trzydniowych obchodów 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowanych w Wilnie, asystę honorową stanowili żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

 

Obchody, zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, rozpoczęły się w wileńskiej Rossie, gdzie obok matki Marszałka spoczywa jego serce. Odbył się tam Apel Pamięci, podczas którego Kompania Reprezentacyjna dowodzona przez kpt. Jacka Goryszewskiego oddała salwę honorową. Tego dnia, w kościele pod wezwaniem św. Teresy przy Ostrej Bramie celebrowano mszę świętą, a muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej WP pod dowództwem kpt. Łukasza Kukulskiego odegrali hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

 


W uroczystościach na wileńskiej Rossie udział wzięli m.in. żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, weterani II wojny światowej, opozycjoniści z PRL i harcerze.

 W dniu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, delegacja z Polski, której przewodniczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, złożyła wizytę w Zułowie, gdzie przed 150 laty urodził się Piłsudski oraz w kościele w Powiewiórkach, gdzie przyszły Marszałek Polski został ochrzczony.
 
 
***
5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski - mąż stanu, współtwórca niepodległej Polski i jeden z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej. Był współzałożycielem i komendantem głównym Związku Walki Czynnej, komendantem głównym Związku Strzeleckiego, a także dowódcą I Brygady Legionów Polskich i inicjatorem utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został Naczelnikiem Państwa oraz Naczelnym Wodzem i marszałkiem Polski. W 1926 r. dokonał zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie. Dwukrotnie piastował urząd premiera, był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i ministrem spraw wojskowych w latach 1926-1935. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze.

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych