Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie żołnierzy
07.11.2017
W dniu 07 listopada br. w Sali Tradycji jednostki pożeganliśmy żołnierzy odchodzących do innych jednostek wojskowych

 

plut. Grzegorz Bębenek odchodzący do Dowództwa Garnizonu Warszawa, szer. Łuaksz Rabiej odchodzący do JW 3928 w Przemyśłu - to ich żegnano dzisiaj w naszej Sali Tradycji. Dowódca batalionu ppłk Sebstian Cichosz wraz z kadrą dowódczą oraz licznie zgromadzonymi kolegami - żołnierzami złożył życzenia powodzenia zawodowego oraz pomyślności osobistej. Ze słów Dowódcy wybrzmiewały słowa żalu z powodu zakończenia służby w naszej jednostce tak znamienitych żołnierzy, jednakże to jeszcze bardziej zobowiązuje żegnanych do prezentowania najwyższych standardów zachowania i rzetelności w "nowych"jednostkach i pododdziałach.
Życzymy wiele żołnierskiego szczęścia!
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych