Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości
13.11.2017
99 lat temu, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Dla uczczenia tego wydarzenia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych.


W ceremonii wzięły udział pododdziały reprezentacyjne wojska, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy zaprezentował się pododdział reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej złożony z 40 żołnierzy z 32 batalionu lekkiej piechoty z Niska, który wchodzi w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.


Rolę kompanii honorowej pełniła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, w umundurowaniu trzech Rodzajów Sił Zbrojnych, pod dowództwem kpt. Mariusza Ksenia. Dowódcą uroczystości był płk Tomasz Dominikowski szef Pionu Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

 
Prezydent Andrzej Duda przybył przed Grób Nieznanego Żołnierza w asyście Szwadronu Kawalerii WP.Po podniesieniu Proporca Prezydenckiego oraz flagi państwowej na maszt Orkiestra Reprezentacyjna WP, pod batutą mjr. Macieja Skrzypczaka, wraz z Chórem Zespołu Artystycznego WP wykonały hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
 
 
 
W tym roku Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał oficer Dowództwa Garnizonu Warszawa kpt Robert Herman, następnie pluton salutowy oddał 21 salw armatnich. Kolejno nastąpiła Uroczysta Odprawa Wart, charakterystyczny punkt uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Z  szyku pododdziałów wystąpili dowódcy wart, którzy złożyli meldunki przed dowódcą uroczystości. Po zaprzysiężeniu wart nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
 
 
Po słowach prezydenta, delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Pierwszy wieniec tradycyjnie złożył prezydent RP – Zwierzchnik SZ Andrzej Duda. Wraz z dowódcami rodzajów sił zbrojnych oraz ministrem obrony narodowej i podsekretarzami stanu kwiaty złożył także dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb. Tradycyjnie, po tej części ceremonii, trębacz odegrał sygnał „Śpij kolego”, po czym zgromadzeni na Placu Piłsudskiego muzycy wykonali „Pieśń reprezentacyjną WP” - ulubioną pieśń Marszałka.

 

 

 

 

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów biorących udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Żołnierze, funkcjonariusze, a także poczty sztandarowe i harcerze przemaszerowali do Muzeum Wojska Polskiego. Prowadziła Orkiestra Wojskowa z Warszawy, która tuż przed rozpoczęciem uroczystości dała koncert patriotyczny.

Po ceremonii, prezydent Andrzej Duda wraz z przedstawicielami władz państwowych złożyli kwiaty przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

              

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych