Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Konkurs rozstrzygnięty
11.09.2017
Wyłoniono zwycięzców konkursu z wiedzy regulaminów wojskowych, Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych RP i Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego, w korpusach podoficerów i szeregowych jednostek podległych DGW.

Konkurs odbył się  7 września 2017 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w szranki o tytuł mistrzowski stanęli podoficerowie młodsi i szeregowi wyłonieni w drodze eliminacji w swoich jednostkach.
W ramach rundy półfinałowej i finałowej, żołnierze zmierzyli się z testem składającym się z 50 pytań dotyczących regulaminów i ceremoniału wojskowego.Spośród uczestników tego etapu, wyłonionych zostało ośmiu żołnierzy z najlepszym dorobkiem punktowym za rozwiązany test oraz najkrótszym czasem jego rozwiązania, którzy uzyskali prawo udziału w finale.
Ostatnia runda składała się z indywidualnych, ustnych odpowiedzi podoficerów i szeregowych na pytania zadawane przez prowadzącego, na zasadzie teleturnieju Jeden z dziesięciu. Każdy z uczestników mógł popełnić jeden błąd.
I  tu swoją obecność zaznaczył żołnierz Batalionu Reprezentacyjnego WP szer. Marek Kalinowski, który pokonał wszystkich uczestników wśród szeregowych zajmując pierwsze miejsce na podium.
Zwycięzców uhonorował dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, który pogratulował osiągnięć wszystkim uczestnikom konkursu.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych