Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie oficera
07.08.2017
W piątkowe popołudnie w Sali Tradycji batalionu odbyła się uroczytośc pożegnania żołnierza odchodzącego do innej instytucji wojskowej.

Żołnierza pożegnał dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP Pan ppłk Sebastian Cichosz, który podziękował za duży wkład pracy i zaangażowanie w codziennej służbie. Słowa uznania skierował jego dowódca, kpt. Adam Korolczuk, życząc jednocześnie wielu sukcesów w dalszej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podczas służby w naszej jednostce ppor. Marcin Walenciej uczestniczył w wielu ważnych uroczystościach zarówno w kraju jak i za granicą, wykazywał się inicjatywą i postawą godną oficera pododdziałów reprezentacyjnych.

Życzymy powodzenia w dalszej służbie.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych