Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Rozprowadzenie Batalionu Reprezentacyjnego WP
03.07.2017
W dniu dzisiejszym na rozprowadzeniu pododdziałów Dowódca Jednostki ppłk. Sebastian Cichosz powitał żołnierzy rozpoczynających służbę w Batalionie Reprezentacyjnym WP.Rozprowadzenie rozpoczęło się złożeniem meldunku dowódcy batalionu ppłk. Sebastianowi Cichoszowi przez ppor. Grzegorza Kudyka. Po przywitaniu się z żołnierzami ppłk. Cichosz przedstawił żołnierzy wkraczających w szeregi Batalionu Reprezentacyjnego WP : kpt. Gabriele Ochab oraz ppor. Marte SIerocińską.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych