Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Pamięci najwybitniejszych
12.05.2017
12 maja to dzień, w którym czcimy pamięć dwóch wybitnych wojskowych dowódców. Tego dnia, 82 lata temu zmarł marszałek Józef Piłsudski, a 47 lat temu - generał Władysław Anders.

 

W 82. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski i 47. rocznicę śmierci Generała Władysława Andersa, a także  73. rocznicę rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego 12 maja 2017 r. w Warszawie uczczono pamięć tych bohaterów. W zorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uroczystościach wzięli udział Weterani Walk o Niepodległość oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Obchody rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczystą mszą świętą w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego  i Generała Władysława Andersa oraz poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.
W nabożeństwie
asystował oficerski poczet sztandarowy pod dowództwem ppor. Mateusza Złamańca.

Następnie pamięć zasłużonych uczczono przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ceremonia odbyła się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pod dowództwem por. Jacka Goryszewskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pod batutą mjr. Macieja Skrzypczaka. W składzie delegacji reprezentującej Ministerstwo Obrony Narodowej, wraz z podsekretarzem stanu prof. dr hab. Wojciechem Fałkowskim kwiaty składał m.in. dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.W uroczystości uczestniczyła córka gen. Andersa, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik Rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders.

Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zebrani wraz z asystą honorową Wojska Polskiego przeszli przed pomnik Marszałka Józefa  Piłsudskiego. U stóp pierwszego Marszałka Polski delegacje złożyły kwiaty.

Po południu pamięć o bohaterach spod Monte Cassino uczczono ceremonią przed warszawskim pomnikiem im poświęconym, na którym wyryto napis: „Przechodniu powiedz wszystkim, że polegliśmy z honorem. Ducha oddaliśmy Bogu, serca Polsce, ciało ziemi włoskiej”. Tu również nasza jednostka wystawiła asystę honorową, dowodził por. Marcin Chaliński.

Uroczystość zakończyła odegrana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego pieśń „Czerwone Maki na Monte Cassino”.

*****

Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20:45. Ciało Naczelnika zabalsamowano, ubrano w mundur i wyłożono w trumnie na katafalku. Jego serce złożono w urnie, a mózg przekazano na potrzeby
badań na Uniwersytecie Wileńskim. Przez dwa dni można było Marszałkowi składać hołd w murach Belwederu. Następnie ciało przeniesiono do katedry św. Jana, gdzie cała Polska mogła pożegnać zwycięskiego Wodza roku 1920. Po mszy żałobnej uformował się niespotykany wcześniej – ani później – pochód, który skierował się na Pole Mokotowskie. Tam odbyła się ostatnia defilada Wojska Polskiego przed Marszałkiem. Po jej zakończeniu trumnę przewieziono na dworzec kolejowy, skąd na lawecie rozpoczęła się droga do Krakowa. Spoczywa między królami, w krypcie Srebrnych Dzwonów. Uroczystości pogrzebowe gromadziły tłumy Polaków. Na trasie ostatniej drogi Marszałka żegnali go masowo rodacy.

*****

Generał Władysław Anders odszedł na wieczną wartę w Londynie 12 maja 1970 roku. Zgodnie ze swoim pragnieniem spoczął na cmentarzu na Monte Cassino wśród żołnierzy, z którymi zdobył wzgórze. Klasztor na Monte Cassino był jednym z
kluczowych punktów obrony tzw. Linii Gustawa, który miał chronić Rzym przed zdobyciem miasta przez wojska alianckie. Pierwsze natarcie wojsk amerykańskich, brytyjskich i francuskich na wzgórze rozpoczęto w styczniu 1944 roku. Zakończyło się niepowodzeniem tak, jak dwa kolejne. Dopiero czwarty szturm, który rozpoczął się 11 maja z udziałem 2. Korpusu Polskiego, zakończył się sukcesem. 18 maja 1944 roku na szczycie wzniesienia zatknięto polską flagę oraz odegrano Hejnał Mariacki.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych