Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
72. rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mathausen-Gusen
09.05.2017
W dniach 6-7 maja 2017 r. wojskowa asysta honorowa wzięła udział w uroczystościach na terenie Austrii, związanych z 72. rocznicą wyzwolenia obozów koncentracyjnych systemu Mathausen-Gusen.

 

Uroczystości z udziałem żołnierzy batalionu rozpoczęły się 6 maja w miejscowości Ebensee, gdzie upamiętniono polskie ofiary obozu, składając przed pomnikami wiązanki kwiatów. Następnie wieńce złożono w miejscowości St. Georgen an der Gusen, przed tablicą upamiętniającą tysiące polskich więźniów zamordowanych i zamęczonych niewolniczą pracą w sztolniach Bergkristal. Tego dnia uroczystości zakończyły się w miejscowości Gusen, gdzie kwiaty zostały złożone nie tylko przed tablicami i pomnikami, ale także przed symbolem okrucieństwa, jakim jest piec krematoryjny pozostały po obozie.

Kolejnego dnia żołnierze Batalionu wzięli udział w uroczystościach na terenie byłego obozu koncentracyjnego w miejscowości Mathausen. W ramach uroczystości złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi tysiące Polaków zamordowanych w obozach, a także przed kilkunastoma pomnikami symbolizującymi ofiary obozu pochodzące z innych krajów. Następnie przed polskim pomnikiem narodowym odbyła się polowa msza święta, zakończona składaniem wieńców. Uroczystości zostały zwieńczone przez centralne, międzynarodowe obchody przy Memoriale Mathausen, gdzie kwiaty złożyły kolejno delegacje wszystkich państw uczestniczących w ceremonii.
 


 
W uroczystościach udział wzięły między innymi delegacje byłych polskich więźniów obozów, Ambasador RP w Wiedniu, wraz Attaché Wojskowym, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, liczni Polacy, w tym przedstawiciele Polonii austriackiej i harcerze.

Wojskowa asystę honorową stanowili żołnierze 3 Kompanii Reprezentacyjnej WP i Orkiestry Reprezentacyjnej WP, dowodzeni przez ppor. Mateusza Złamańca.

*****

KL Mauthausen-Gusen – niemiecki obóz koncentracyjny usytuowany w miejscowości Mauthausen, ok. 20 km od Linzu w Austrii. Został założony po wcieleniu Austrii do Niemiec. Istniał od sierpnia 1938 do 5 maja 1945. KL Mauthausen został założony w sierpniu 1938 roku w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu. Obóz  służył za miejsce kaźni przede wszystkim niemieckich i austriackich socjalistów, komunistów, homoseksualistów, potencjalnej lub faktycznej opozycji względem nazizmu oraz polskiej inteligencji. Był to pierwszy obóz założony poza granicami III Rzeszy z 1937 r.

W grudniu 1939 zapadła decyzja o założeniu obozu w Gusen, przy zakładach zbrojeniowych. Wiosną 1940 miała miejsce rozbudowa obozu o usytuowany w odległości 4,5 km od Mauthausen podobóz Gusen, ponieważ ujęto go w planie niszczenia polskiej inteligencji w ramach akcji Intelligenzaktion. Uruchomiono go 25 maja 1940. Natomiast 9 marca w pobliżu zaczął funkcjonować kolejny podobóz Gusen II, a od 1944 Gusen III w Lungitz. Latem 1940 r. Gusen i Mauthausen zostały połączone wspólną administracją i kierownictwem.

KL Mauthausen-Gusen należał do najcięższych obozów III Rzeszy. Według zeznań świadków, którzy przyjeżdżali do tego obozu z Auschwitz-Birkenau umierali w niedługim czasie, a ci, którym udawało się przeżyć, zgodnie twierdzili, że byliby gotowi wracać do Auschwitz na kolanach.

Więźniowie pracowali w morderczych warunkach w kamieniołomie lub w okolicznych fabrykach, głównie zakładach zbrojeniowych. Szczególnie trudne były roboty przy konstrukcji fabryk podziemnych. Śmierć więźniów wynikała również
z systemu terroru wewnątrz obozowego, złych warunków bytowych, chorób i epidemii, a także eksperymentów medycznych i pseudomedycznych. Regularnie zdarzały się również masowe egzekucje, przez rozstrzelanie bądź zagazowanie, również w specjalnych ciężarówkach. Więźniowie tworzyli w ramach obozu ruch oporu. Przez obóz przeszło 335 000 więźniów, z czego – wedle bardzo zróżnicowanych szacunków – zmarło od 71 000 do 122 000.

Cześć Ich Pamięci!

ppor. Mateusz Złamaniec

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych