Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
72 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie
09.05.2017
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się ceremonia upamiętniająca 72 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i bezwarunkową kapitulację narodowo-socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej.

 

W uroczystości wzięli udział: minister obrony narodowej Antonii Macierewicz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, a także pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski. 
Minister ON, w swym przemówieniu przypomniał, że koniec II wojny światowej nie stał się w Polsce dniem radości i zwycięstwa. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, nie stworzyło rządu kolaborującego, odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne. Szef MON mówił też, że każda kropla krwi przelana wówczas, złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć: Polska jest niepodległa.
W uroczystości wzieła udział 2 Kompania Reprezentacyjna WP wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną WP, podczas której ppor. Marcin Lipiński dokonał uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a delegacje złożyły wieńc. Wraz z ministrem Antonim Macierewiczem, kwiaty składał m.in. dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.

*****
 
8 maja 1945 r., w byłym kasynie oficerskim szkoły saperskiej w dzielnicy Berlina Karlshorst, nazistowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Dokument podpisali niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel, admirał Hans-Georg von Friedeburg i generał lotnictwa Hans-Juergen Stumpff.

Jako przedstawiciel naczelnego dowództwa sowieckich sił zbrojnych, w roli sygnatariusza wystąpił marszałek Gieorgij Żukow. Alianci zachodni powierzyli to zadanie brytyjskiemu generałowi lotnictwa Arthurowi Tedderowi. Dokument jako świadkowie podpisali: naczelny dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego gen. Carl Spaatz i dowódca 1 Armii Francuskiej gen. Jean de Lattre de Tassigny.

Podpisy złożono o godzinie 22.30. W Moskwie, ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już 9 maja, dlatego ten właśnie dzień w ZSRS i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa.

Kapitulacja III Rzeszy zakończyła działania wojenne w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja, 2 września 1945 r. była końcem II wojny światowej. Według danych IPN podczas II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich. Szacuje się, że połowę z nich stanowili polscy Żydzi.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych