Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Por. Kseń nowym dowódcą 1 KRWP
08.05.2017
Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku to przede wszystkim pożegnanie zasłużonego oficera naszej jednostki kpt. Krzysztofa Gawrońskiego, który od dekady z poświęceniem służył pod naszym sztandarem.


Swoją obecnością na uroczystym apelu na placu musztry zaszczycił nas Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, który przybył na uroczystość w asyście Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP ppłk. Sebastiana Cichosza. Meldunek o gotowości złożył dowódca uroczystości, zastępca dowódcy mjr Marcin Kujawa. Po podniesieniu Flagi RP na maszt i odegraniu Hymnu RP, głos zabrał dowódca batalionu. Przedstawił sylwetki obu oficerów, dziękując kpt. Gawrońskiemu za lata służby i dowodzenia kompanią oraz życząc wytrwałości i wielu sukcesów por. Kseniowi.Wszyscy wiemy jak ważnym, wręcz newralgicznym stanowiskiem w naszej jednostce jest dowódca kompanii reprezentacyjnej. To wielkie wyzwanie i ciężka służba. Dziękuję Panu Kapitanowi za tak rzetelne wykonywanie obowiązków i pamiętaj, że byłeś, że jesteś dla nas przyjacielem. Obejmującemu stanowisko Porucznikowi Kseniowi życzę siły i wytrwałości, zapowiadam, że będę wymagał utrzymania poziomu wykreowanego przez poprzednika, a nawet jego podniesienia.

Ceremonia przekazania dowodzenia kompanią w naszej jednostce jest wyjątkowa pod każdym względem, przede wszystkim z uwagi na fakt, że tylko my w tak dostojny sposób celebrujemy ten historyczny dla nasz moment i nadajemy uroczystości tak wysoką rangę. Ta chwila ma na stałe utkwić w pamięci i świadomości naszego środowiska, niejako z założenia przechodzi do historii, podobnie jak zdjęcie odchodzącego dowódcy umiejscawia się  na zawsze w naszej Sali Tradycji. Uroczystość żegna dowódcę kompanii w sposób godny oraz wita jego następcę honorując go oraz uświadamiając jak wielkiego wyzwania się podjął i jaka odpowiedzialność od tej chwili spoczywa na jego barkach.


W praktyce, obu oficerów przed trybuną honorową dokonuje symbolicznego przekazania atrybutu dowódcy – szabli oficerskiej, po czym składa meldunek dowódcy jednostki wojskowej i dokonuje rotacji w szyku swojej kompanii.


Po tym akcie, głos zabrał kpt. Gawroński: W najśmielszych planach, kiedy przekraczałem po raz pierwszy mury naszej jednostki, nie wyobrażałem sobie takiego pożegnania. Dzięki batalionowi, który mnie ukształtował, wiele rzeczy osiągnąłem i wiele miejsc zobaczyłem. Dane mi było współpracować ze wspaniałym zespołem ludzi. Był to dla mnie wielki zaszczyt, prawdziwa lekcja życia, historii i współdziałania z innymi. Nabyte umiejętności i doświadczenie będą mi zawsze pomocne. Życzę Wam wszystkim satysfakcji, sukcesów i oczywiście „żołnierskiego szczęścia”.Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb kierując słowa do żołnierzy i pracowników naszej jednostki, podziękował za zaangażowanie i służbę, szczególnie podkreślając wzorowe zabezpieczenie obchodów Dnia Flagi RP i Narodowego Święta 3 Maja. Podkreślił również wartość służby reprezentacyjnej i jej wagę dla Wojska Polskiego i społeczeństwa. Odchodzącemu oficerowi kpt. Gawrońskiemu pogratulował awansu i podziękował za lata wytężonej służby, zaś por. Kseniowi życzył osiągnięcia wytyczonych celów, dodając, że jest pewny powodzenia jego działań.


Po uroczystości na placu musztry, odbyła się druga, mniej oficjalna uroczystość w naszej Sali Tradycji, gdzie Dowódca ppłk Sebastian Cichosz dopełnił aktu wyróżnienia kpt. Gawrońskiego, wpisując „zasługi oficera do kroniki jednostki wojskowej” oraz wręczając mu okazjonalny prezent – szablę oficerską. Kpt. Gawroński kończąc ponad 10 – letnią służbę w batalionie, dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej naszej jednostki.


 
*****

Kapitan Krzysztof Gawroński zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2006 roku, po promocji oficerskiej został skierowany do naszej jednostki, gdzie swoją drogę dowódczą i „występową” zainaugurował na stanowisku dowódcy plutonu.

Po 3 latach służby w pododdziale, związał się z obszarem szkoleniowym, gdzie również przez 3 lata, do 2012 roku, był oficerem sekcji. Lata 2012 – 2013 to już okres dowodzenia sekcją szkolenia, zaś następne 3 lata to zaszczyt piastowania stanowiska Dowódcy 1 Kompanii Reprezentacyjnej WP.


Stanowisko dowódcy kompanii Kapitan obejmował 3,5 roku temu, było to zwieńczenie jego wytężonych wysiłków i dowód na nieprzeciętną rzetelność i talent organizatorski. Zaszczyt dowodzenia kompanią reprezentacyjną jest podmiotem wyjątkowym w karierze oficera i życiu człowieka, spotyka on niewielu, gdyż stanowisko wymaga nieprzeciętnych predyspozycji dowódczych, zmysłu przywódcy oraz niebywałej odporności na stres.


Oficer będący dowódcą KRWP musi cały czas być w gotowości i uznawać realizację zadań tylko i wyłącznie na najwyższych standardach – to musi być modus operandi. Perfekcjonizm jest tu cechą wskazaną, dlatego Pan Kapitan tak doskonale wywiązywał się z powierzonych zadań. Cechy, które miały równie znamienny wpływ na jego udaną i owocną karierę w batalionie to na pewno umiejętność zjednywania sobie ludzi i trafność podejmowanych decyzji.


Kapitan Gawroński na każdym zajmowanym stanowisku był oficerem wyróżniającym się, ciągle zmotywowany, merytorycznie bezbłędny. Jego zaangażowanie oraz pomysłowość i otwartość na zmiany i innowacje były jego znakiem firmowym. Uznawał wartości, zaś „dogmaty” poddawał kreatywnej dyskusji. Prezentował tym samym nowoczesny styl zarządzania i motywowania.


Jako oficer Wojska Polskiego może służyć, jako synonim rozwoju i dowodu na to, że ciężka i sumienna praca przynosi oczekiwane efekty oraz satysfakcję. W batalionie pozostanie we wspomnieniu, jako człowiek skrupulatny i wymagający, ale również ciepły, serdeczny, z dużym poczuciem humoru i zdolnością do empatii. Oficer z niezrównaną klasą i prezencją. Potwierdzający „markę” naszych oficerów, jako ludzi „do zadań specjalnych” – ambitnych, pracowitych, lojalnych i oddanych.


Kapitan Gawroński z dniem dzisiejszym odszedł do Centrum Operacyjnego MON, awansując na stopień wojskowy majora.


 

*****

Porucznik Mariusz Kseń – zastępca dowódcy 1 Kompanii Reprezentacyjnej WP od 2014 r., a od dzisiaj jej pełnoprawny dowódca. Związek z mundurem wojskowym rozpoczął w 2005 r., od pełnienia zasadniczej służby wojskowej w 9 Pułku Dowodzenia w Białobrzegach, następny rok spędził w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu. Dzięki temu, w 2006 r. objął stanowisko dowódcy drużyny w Pułku Samochodowym, gdzie w trakcie 5 – letniej służby wyjechał na misję PKW UNIFIL Liban. Dzięki swojej niezwykłej determinacji i wytrwałości, w 2011 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu i objął stanowisko dowódcy plutonu w Batalionie Reprezentacyjnym WP.

Oficer nietuzinkowy, z charakterem i pasją. Urodzony dowódca, posiadający zestaw cech, które sprawiają, że ukształtował wysoki autorytet wśród podwładnych, wyzwalając u nich siłę i motywację. Charyzmatyczny styl dowodzenia to gwarant sukcesu na tym stanowisku. To wielkie wyzwanie, ale i niepodważalna duma z żołnierzy, kompanii, jednostki.

 


por. Michał Tomczyk
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych