Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Musztra klas mundurowych
20.04.2017
Na placu musztry Batalionu Reprezentacyjnego WP przeprowadzono szkolenie z musztry i ceremoniału wojskowego. Organizatorem szkolenia buło Biuro do Spraw Proobronnych oraz Batalion Reprezentacyjny WP.

 

Dzień szkoleniowy zainagurowano powitaniem nauczycieli i młodzieży klas mundurowych przez przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych i dowódcę Batalionu Reprezentacyjnego WP wz. mjr. Marcina Kujawę.

Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli i młodzieży klas mundurowych do zabezpieczenia uroczystości o charakterze patriotycznym, w tym do wystąpień indywidualnych podczas ceremonii z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Szkoleni poznali abecadło musztry oraz podstawy zasad żołnierskiego zachowania się. Instruktorzy batalionu starali się w sposób innowacyjny i ciekawy przeprowadzić zagadnienia, tak aby uczestnicy oprócz nabycia założonych umiejętności, wspominali je w kategorii superlatywy, a może nawet aby ten czas stanowił bodziec do związania się z wojskowością jako żołnierz zawodowy.


por. Michał Tomczyk

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych