Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Pot i krew - potem oklaski
16.04.2017
Czyli cykl przygotowania pododdziału do wykonywania zadań - 3 Kompania Reprezentacyjna WP szkoliła się zgodnie z przeznaczeniem reprezentacyjnym i ogólnowojskowym.W ostatnich dniach żołnierze 3 Kompanii Reprezentacyjnej WP szkolili się w dwojakich - zgoła odmiennych warunkach. Dotyczyło to, i tematyki, i okoliczności szkolenia.

Dzień szkoleniowy spędzony na placu musztry to szlif reprezentacyjny. Zgodnie z zamysłem dowódcy kompanii kpt. Adama Korolczuka, pododdział doskonalił podstawowe obszary musztry KRWP oraz wyselekcjonowane do podniesienia poziomu elementy ceremoniału wojskowego. Ważnym aspektem zajęć był trening musztry paradnej w tzw. dużym szyku, w praktyce oznacza to 24-36 żołnierzy wykonujących skomplikowany układ musztry z karabinkami w rytm i pod takt utworów muzycznych. Warto zaznaczyć, że takie układy komponuje się i wykonuje praktycznie bez podawania komend, przez co żołnierze muszą wykazać świetną pamięć, doskonałą koordynację i, co ciekawe - niezły słuch muzyczny.

Oprócz musztry i ceremoniału wojskowego nasi żołnierze szkolą się analogicznie do pododddziałów piechoty, dlatego planuje się i realizuje zajęcia wliczające różnorodne zagadnienia taktyczne. Żołnierze szkolą się na płaszczyźnie zielonej i czarnej taktyki, czyli w działaniach bojowych na terenie otwartym i zurbanizowanym, poznają zasady orientacji topograficznej, ochrony przed bronią masowego rażenia oraz nabierają nawyków ewakuacji medycznej z teatru działań.por. Michał Tomczyk

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych