Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Szkolenie dowódców
13.02.2017
Miniony miesiąc w Batalionie Reprezentacyjnym WP to czas podnoszenia poziomu działalności służbowej przez dowódców szczebla kompanii, plutonu i drużyny. Od początku stycznia odbyły się 3 dowódcze kursy instruktorsko – metodyczne.


Dwudniowe przedsięwzięcia szkoleniowe to zamierzenie szefa szkolenia
kpt. Włodzimierza Grochowca, który przeprowadził  je, dbając o właściwą merytorykę i organizację oraz zapewniając wszechstronną tematykę zajęć. Celem była weryfikacja umiejętności dowódców i standaryzacja ich metod szkoleniowych i wychowawczych. Kursy były prowadzone w sposób urozmaicony, a do prowadzenia zajęć zapraszano autorytety w poszczególnych dziedzinach. Dzięki tej koncepcji, zajęcia z walki w bliskim kontakcie – techniki obronne i interwencyjne przeprowadzili oficerowie – instruktorzy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Tematykę reagowania na penetrację obiektów wojskowych przybliżali instruktorzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, natomiast zajęcia z Ceremoniału Wojskowego prowadził Szef Oddziału Spraw Reprezentacyjnych Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Andrzej Drozd.

Swój cykl zajęć zrealizował szef szkolenia, prowadząc zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące metodyki szkolenia i problematyki wyszkolenia indywidualnego. Z kolei szef sekcji wychowawczej szkolił kursantów w temacie właściwego pojmowania reakcji dyscyplinarnej i przepisów dyscyplinarnych.


Kursy cieszyły się specjalnym zainteresowaniem Szefa Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa płk. Tomasza Dominikowskiego, który osobiście wizytował zajęcia, motywując szkolonych i przekazując najważniejsze kierunki samodoskonalenia. Urozmaicenie zajęć, wysoka frekwencja i zaangażowanie w szkolenie – wszystko to sprawiło, że cykliczne zadanie szkoleniowe nabrało świeżości i nowej jakości.

Kursy instruktorsko – metodyczne dla kadry dowódczej to żywotne przedsięwzięcie dla jednostki wojskowej. Decyduje o efekcie szkolenia i jego jakości w wersji finalnej, bezpośrednio rzutuje na umiejętności przekazu wiedzy w jego trakcie oraz na osiągnięcie zakładanych celów w wykonywaniu zadań. Nasi dowódcy to oficerowie
i podoficerowie 3 kompanii reprezentacyjnych, orkiestry i szwadronu kawalerii – łącznie prawie 20 oficerów młodszych i ponad 40 podoficerów.


por. Michał Tomczyk
 
 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych