Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Szkolenie zgrywające w Sieradzu
08.03.2018
Podniesienie poziomu wyszkolenia oraz zgranie pododdziałów to główny cel kursów szkoleniowych żołnierzy naszej jednostki. Zajęcia odbywają się w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.

Na kursie szkoleniowym w Sieradzu przebywa obecnie 3 Kompania Reprezentacyjna WP. Żołnierze 3 KRWP szkolą się, doskonalą umiejętności oraz zgrywają na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii. Codzienna, wielogodzinna musztra to tysiące powtórzeń chwytów karabinkiem reprezentacyjnym, setki defilad oraz wielokrotne i różnowariantowe powitania.

Kurs szkoleniowy w Sieradzu daje możliwości szkolenia w warunkach izolowanych, dlatego, patrząc przez pryzmat zbliżających się świąt majowych, jest to doskonała szansa na osiągnięcie maksymalnego poziomu wyszkolenia i integracji pododdziału. Oprócz zajęć z musztry i ceremoniału wojskowego przypisanych do naszych zadań, żołnierze pododdziału uczestniczą w zajęciach taktycznych z wykorzystaniem markerów oraz utrzymują swoją sprawność na zajęciach z wychowania fizycznego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych