Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
SALA TRADYCJI

Sala tradycji jednostki wojskowej jest miejscem szczególnym. Prezentowana jest w niej historia jednostki, najważniejsze daty oraz kultywowane przez nią tradycje. Obok placu apelowego, sala tradycji jest miejscem organizowania uroczystości przewidzianych w ceremoniale wojskowym. Przyjmowane są w niej oficjalne delegacje oraz organizowane są spotkania mające na celu zapoznanie uczestników z historią i tradycjami jednostki.

Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Batalionu Reprezentacyjnego WP nastąpiło 20 lipca 2010 roku podczas uroczystych obchodów 10 lecia istnienia batalionu jako samodzielnej jednostki wojskowej. Na głównej ścianie sali tradycji znajduje się godło RP, nazwa jednostki: „BATALION REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO” oraz znaki rozpoznawcze Batalionu Reprezentacyjnego WP, Kompanii Reprezentacyjnej WP, Orkiestry Reprezentacyjnej WP oraz Szwadronu Kawalerii WP. W narożniku ze ścianą główną ustawiona została gablota ze sztandarem Batalionu Reprezentacyjnego WP przekazanym w 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława KOMOROWSKIEGO. Wzdłuż ściany umieszczone zostały w gablotach odznaczenia i pamiątki otrzymane przez batalion. Do najcenniejszych należy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” nadany przez Ministra Obrony Narodowej Pana Aleksandra SZCZYGŁO, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2006 r. oraz Dyplom Benemerenti Ordynariatu Polowego WP dla podkreślenia zasług osób i instytucji, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość, wyróżnienie to batalion otrzymał z rąk Biskupa Polowego WP gen. dyw. dr. Tadeusza Płoskiego w 2007 r. Dodatkowo na półkach umieszczone zostały puchary zdobyte przez brepr WP.

 

Na ścianie zawieszono także pamiątkowe ryngrafy. Na ścianie przy drzwiach wejściowych zawieszone zostały zdjęcia przedstawiające historię powstania batalionu i jego podstawowe zadania i obowiązki. Znajduje się tu także poczet dowódców brepr WP oraz dowódców pododdziałów reprezentacyjnych. Na planszach przedstawiona została historia pododdziałów reprezentacyjnych, historia Batalionu Reprezentacyjnego WP oraz historie pododdziałów obecnie wchodzących w skład brepr WP. Dodatkowo przy planszach ustawione zostały manekiny: po lewej stronie cztery w mundurach poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz w mundurze jeźdźca Szwadronu Kawalerii WP i po prawej stronie trzy manekiny w mundurach historycznych KRWP. Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego kontynuuje tradycje wojskowej asysty honorowej wywodzącej się od najdawniejszych dziejów polskiej państwowości. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. funkcje reprezentacyjne przejął Oddział Przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej. Od 1926 roku zadania te realizowała utworzona w ramach Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej etatowa Kompania Zamkowa, przemianowana w 1928 roku w Oddział Zamkowy.

 

Od 1944  roku  zadania organizacji i zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przydzielono Komendzie Miasta, a następnie Komendzie Garnizonu Warszawa. Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego sformowano w 1954 roku. W roku 2001 został utworzony Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w którego skład weszły trzy kompanie reprezentacyjne Wojska Polskiego z baterią salutową oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Natomiast, z dniem 01 stycznia 2009 r. w struktury batalionu włączono Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jako konny pododdział reprezentacyjny. Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego jest jednostką elitarną Sił Zbrojnych RP. Do głównych jego zadań należy reprezentowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i zagranicą. Szczególnym zadaniem żołnierzy tych pododdziałów, bedącym jednocześnie niezwykłym wyróżnieniem, jest codzienne pełnienie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Żołnierze stanowią wojskową asystę honorową podczas powitania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Stanowią oprawę ceremonialną podczas składania listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez nowo akredytowanych ambasadorów innych państw. Biorą także udział w uroczystych odprawach wart i zmianach posterunków honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza, asystują podczas składania wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz w miejscach pamięci narodowej uświęconych krwią Polaków, uczestniczą w uroczystościach patriotyczno – religijnych. Towarzyszą w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych osobom szczególnie zasłużonym dla państwa oraz żołnierzom. Skład wojskowych asyst honorowych zależy od charakteru i rangi uroczystości. Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego podczas uroczystości najwyższej rangi występują w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych oraz towarzyszą Prezydentowi RP w najważniejszych uroczystościach państwowych w kraju i za granicą.

 


OTWARCIE SALI TRADYCJI
 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych