Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
ODZNAKI, OZNAKI, ŚWIĘTO
W dniu 8 kwietnia 2015 r. decyzją nr 122/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę okolicznościową Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.W dniu 8 kwietnia 2015 r. decyzją nr 117/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.


W dniu 6 marca 2002 r. decyzją nr 45/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Autorem projektu graficznego odznaki jest ówczesny zastępca dowódcy batalionu mjr Marek Paterek.


W dniu 6 marca 2002 r. decyzją nr 47/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


W dniu 6 marca 2002 r. decyzją nr 49/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.


W dniu 6 marca 2002 r. decyzją nr 46/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
W dniu 7 września 2009 r. decyzją nr 306/MON Minister Obrony Narodowej ustanowił dzień 20 lipca dorocznym świętem Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. 20 lipca 1926 r. w ramach Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej została utworzona Kompania Zamkowa, pierwszy etatowy pododdział reprezentacyjny.W dniu 9 października 2009 r. zarządzeniem nr 38/MON Minister Obrony Narodowej ustanowił dzień 31 sierpnia świętem Kawalerii Polskiej.W dniu 7 stycznia 2010 r. decyzją nr 2/MON Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę okolicznościową Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych