Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Wpis do Księgi Honorowej WP

W dniu 15 sierpnia 2011 r. ppłk Wojciech ERBEL odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Dyplom Pamiątkowy z wyróżnieniem wpisem osiągnięć Batalionu Reprezentacyjnego WP do "Księgi Honorowej Wojska Polskiego".

 

Decyzja Nr 5/Wych. Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz oddziałów i pododdziałów wojskowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych