Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Pomoc uprawnionym

TELEFON ZAUFANIA
DLA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN:

261 817 233

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00


W resorcie obrony narodowej problematykę pomocy weteranom i innym osobom uprawnionym reguluje Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. MON z dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 321).

 PUNKT INFORMACYJNY NT. SYSTEMU POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM W BREPR WP:


tel.
261 847 287


    Dokumenty do pobrania:

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Decyzja Nr 37/SS Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska pobierz
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika pobierz
  3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa pobierz
  4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi  pobierz
  5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana - żołnierza i weterana poszkodowanego - żołnierza w Domu Weterana pobierz
  6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym pobierz
  7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pobierz
  8. Poradnik weterana pobierz

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych