Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Zbiórka batalionu
11.09.2017
Zbiórka żołnierzy jednostki wojskowej jest okazją na oficjalne wprowadzenie w środowisko jednostki wojskowej ludzi, którzy zdecydowali się na zawodową służbę wojskową i dostąpili zaszczytu zostania żołnierzem Batalionu Reprezentacyjnego WP.
Święto Kawalerii Wojska Polskiego
08.09.2017
Po raz pierwszy obchody Święta Kawalerii Polskiej odbyły się w 2011 r., chociaż pierwsza myśli o utworzeniu pododdziału konnego w siłach zbrojnych zrodziła się już w 1989 r.
W hołdzie Błękitnej Armii
07.09.2017
Sto lat temu prezydent Republiki Francuskiej Raymond Poincaré podpisał dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji, która dwa lata później, już w Polsce, dowodzona przez gen. Józefa Hallera, stała się trzonem odradzającego się Wojska Polskiego.
Kwalifikacje do służby
07.09.2017
Dziś na rozmowy kwalifikacyjne oraz testy sprawnościowe stawili się kandydaci do służby w Batalionie Reprezentacyjnym WP.
Szkolenie 1 Kompanii Reprezentacyjnej WP
04.09.2017
Żołnierze, którzy niedawno wkroczyli w szeregi Batalionu realizują szkolenie.
Dzień Żołnierza-Górnika
04.09.2017
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na Powązkach Wojskowych żołnierze i kombatanci oddali hołd ponad 200 tysiącom poborowych, którzy w latach 1949-1959 trafili do przymusowej pracy w wojskowych batalionach górniczych.
78. rocznica wybuchu II wojny światowej
01.09.2017
W ramach obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na placu Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych.
Uroczystości w Wieluniu w 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej
01.09.2017
Wieluńskie uroczystości tradycyjnie odbyły się w miejscu, gdzie znajdował się szpital pw. Wszystkich Świętych. Był to jeden z pierwszych obiektów, na które spadły bomby.


znaleziono: 806 wiadomości na 101 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych